Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Apoteket er akkrediteret efter den Den Danske Kvalitetsmodel.

Apotekets servicemål er:

DISTRIBUTION:
Køventetid: At den gennemsnitlige ventetid målt i åbningstiden er under 3 minutter. At 99 % af kunderne skal have kontakt inden for 5 minutters ventetid.

Receptekspedition: Recepterne ekspederes ved direkte ekspedition.

Fejludlevering ved receptekspedition:
Der må højst være 0,02 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer.

Fejl i doseringskort:
Antallet af fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort tolereres ikke og der forventes ingen fejl.

Leveringsgrad:
Der kan forventes en leveringsgrad på 98 %.

HANDICAPBETJENING:
Fysisk tilgængelighed:
Apoteket har en automatisk dør med rampe - så tilgængelige for kørestole er let. Endvidere vil skrankeudstillingerne være tilpasset, så man kan køre i elektrisk kørestol i skranke.

Betjening af handicappede:
Apoteket tilstræber altid at hjælpe handicappede i fornødent omfang.

FAGLIG RÅDGIVNING:
Skrankekunder:
Det er apotekets mål, at alle kunder der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

Forsendelseskunder:
Alle forsendelseskunder oplyses, ved hjælp af indlægssedler, om eventuel substitution af ekspederet lægemiddel. Apotekerforeningens kampagner skal være synlige for forsendelseskunderne. I kampagneperioder, medsendes Apotekerforeningens brochuremateriale derfor i de tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Januar 2018

Dine oplysninger